Welkom bij schoonheidssalon Expressive
De schoonheidssalon op huidverbetering en doelgericht resultaat! 

Cenzaa op huidverbetering ontspanning&wellness

Schoonheidssalon Expressive gevestigd aan Eiteren 106 3401 PV IJsselstein Utrecht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.schoonheidssalonexpressive.nl 
Eiteren 106
3401 PV IJsselstein Utrecht
Mobiele nummer: 06-26338623

Ik ben functionaris Gegevens bescherming van Schoonheidssalon Expressive. 
ik ben te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken u persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze dienstenen/of omdat u zelf aan ons verstrekt. hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

- Voor en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- Email adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Lijst met contactgegevens van de klant via app


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens he verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op [email protected], dan verwijder ik de ongewenste informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk.


Schoonheidssalon Expressive verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- U te kunnen bellen of te e-mailen indien dit nodig is om een dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
-Schoonheidssalon Expressive analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en     diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- Schoonheidssalon Expressive volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten af stemmen op uw     behoefte.
- Schoonheidssalon Expressive verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk ook toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig zou hebben     voor onze belastingaangifte.


Hoelang persoonsgegevens bewaren


Schoonheidssalon Expressive bewaart uw persoonsgegevens niet lager dan strikt nodig is om doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn voor de volgende ( categorieën) van persoonsgegevens 5-7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Schoonheidssalon Expressive verkoopt u gegevens niet aan derden. 

Cookies en vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Schoonheidssalon Expressive gebruikt geen cookies.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of naar een ander, door u genoemde organisatie te sturen. Wilt u gebruik van uw recht op bezwaar en/of uw recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u vragen/ opmerkingen over de gegevens verwerking, stuur dan een mail naar [email protected]


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Schoonheidssalon Expressive neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt de passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft de uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzigingen van misbruik, stuur dan uw mail naar [email protected]